Bert home kernactiviteiten Begeleiding individuen Begeleiding teams organisatieontwikkeling crisisinterventie integriteitsonderzoeken werkwijze opdrachtgevers opdrachten contact

Begeleiding van teams

“Ons team draait niet goed, we vergaderen te lang, we nemen geen besluiten, we komen op besluiten terug, de inbreng van de leden is uit balans” zijn veelgehoorde vraagstukken. Meestal voegt men daar aan toe: “We onderkennen dit wel, maar we weten niet wat we er aan moeten doen.”

Een groep – team – heeft een eigen ‘identiteit’ en eigen wetmatigheden. Het gedrag van individuele groepsleden is niet alleen een ‘eigen keuze’; Het wordt mede bepaald door:

 • het gedrag van de andere groepsleden
 • de gewoontes en gebruiken van de groep.

De begeleiding van teams benader ik daarom ‘systemisch’. Ik kijk en intervenieer op verschillende dimensies:

 • het doel van de team: de meerwaarde die het team heeft of zou moeten hebben ten opzichte van de omgeving
 • de samenstelling (kwalitatief en gedragsmatig) van het team
 • de aansturing van het team
 • het gedrag van individuen
 • de interacties tussen individuen de aanwezigheid van integrerende en desintegrerende krachten
 • de normen en waarden die de groep impliciet of expliciet hanteert.

Bij de start van de begeleiding bekijk ik samen met het team:

 • op welke – hierboven genoemde - dimensies de belangrijkste vraagstukken tot uitdrukking komen;
 • het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie;
 • de wijze waarop dit verschil kan worden overbrugd.
© copyright Tersteeg | fotografie: Corné van den Bosch, Frans van Vuuren | webdesign RCRworks