Bert home kernactiviteiten Begeleiding individuen Begeleiding teams organisatieontwikkeling crisisinterventie integriteitsonderzoeken werkwijze opdrachtgevers opdrachten contact

Begeleiding van individuen?

Ik kan u begeleiden bij de volgende vraagstukken:
  • oververmoeidheid en overbelasting
  • complexe fase- of loopbaanvraagstukken
  • verdere professionele en/of ontwikkeling als leidinggevende

Klachten van oververmoeidheid en overbelasting komen voort uit een (structurele) onbalans tussen draaglast en draagkracht. Herstel en vermijden van uitval in de toekomst zijn de - vanzelfsprekende, met elkaar samenhangende - doelstellingen. Meestal stem ik de begeleiding af met de bedrijfsarts.

Complexe fase- of loopbaanvraagstukken komen vaak naar voren als:

  • structurele ontevredenheid over het werk,
  • (dreigende) oververmoeidheid en overbelasting  
  • gebrek aan toekomstperspectief. 

De achterliggende vraagstukken kunnen heel divers zijn. Is uw vakgebied niet (meer) bevredigend? Of past u niet (meer) in het soort organisatie, of de kant die uw organisatie op gaat? Heeft u steeds minder grip op uw 7 x 24 uur agenda? Merkt u dat u (toch) niet in staat bent om werk, partnerschap, ouderschap, sociaal leven en tijd voor eigen interesses op een redelijke manier te combineren?

Voor begeleiding bij uw verdere professionele ontwikkeling of uw verdere ontwikkeling als leidinggevende/manager  bent u ook welkom. Dit kan  samengaan met coaching on the job: het begeleiden van (project)managers bij het ontwikkelen en implementeren van een verandertraject en/of het oplossen van (complexe) personele vraagstukken.

Individuele begeleiding start met het gezamenlijk vaststellen van:

(1)de aanleiding (en bij oververmoeidheid: de klachten) en vraagstelling;
(2)de voorgeschiedenis en de organisatorische context;
(3)de doelstellingen (en bij oververmoeidheid de prognose);
(4)de methode van werken, de te verwachten doorlooptijd,  het aantal gesprekken en de frequentie;
(5)de informatievoorziening naar de opdrachtgever en het honorarium.

 

 

© copyright Tersteeg | fotografie: Corné van den Bosch, Frans van Vuuren | webdesign RCRworks