Bert home kernactiviteiten Begeleiding individuen Begeleiding teams organisatieontwikkeling crisisinterventie integriteitsonderzoeken werkwijze opdrachtgevers opdrachten contact

 

Integriteitsonderzoeken

Het komt niet veel voor, maar als het gebeurt, is het doorgaans ernstig: een melding of beschuldiging van (seksuele) intimidatie, onjuiste bejegening, omkoping, chantage, overtreding van wet- en regelgeving.

Onderzoek naar een dergelijke melding vereist natuurlijk uiterste zorgvuldigheid. In benadering, proces van onderzoek, rapportage, advisering en informatievoorziening.

Het onderzoek gaat meestal niet alleen over de melding als zodanig. Het omvat doorgaans ook de organisatorische, bestuurlijke en gedragsmatige context waarbinnen de melding of beschuldiging heeft plaats gevonden.

Afhankelijk van de vraagstelling verricht ik het onderzoek in samenwerking met een (interne) jurist en/of een (interne) accountant.


© copyright Tersteeg | fotografie: CornĂ© van den Bosch, Frans van Vuuren | webdesign RCRworks