Bert kernactiviteiten werkwijze opdrachtgevers opdrachten contact home

Opdrachten

Om u een meer gedetailleerd beeld te geven van de vraagstukken waarbij ik u kan helpen, is hier een overzicht van opdrachten die ik in de afgelopen periode heb uitgevoerd.

 • Begeleiding van individuen:
  Het afgelopen jaar heb ik ca. 45 bestuurders, managers en/of medewerkers individueel begeleid bij uiteenlopende vraagstukken:
 • Een van onze sleutelfiguren is nu voor de derde keer uitgevallen door oververmoeidheid en overbelasting. Kan je nagaan wat er aan hand is en hoe hij deze spiraal kan doorbreken” (afdelingshoofd kennisinstituut).

  “Door een fusie hebben wij een medewerker binnen gekregen die onvoldoende presteert, zich voortdurend ziek meldt en collega’s belast met privézaken. Hij is ook onder behandeling van een psycholoog maar dat heeft nog geen resultaat gehad. Wil jij kijken wat er aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden” (afdelingshoofd gemeente).

  “Ik zoek iemand met wie ik af en toe kan sparren over vraagstukken die ik tegenkom in de samenwerking met de RvB. Ik heb geen behoefte aan een coach die mij vertelt wat ik moet doen. ik zoek iemand die met mij reflecteert, scherpe vragen stelt en mij helpt ‘de dode hoek’ te zien” (hoofd HRM).

  “Onze belangrijkste ICT specialist deed vroeger de meeste werkzaamheden zelf. Nu moet hij een match vinden tussen interne vraagstukken en externe leveranciers. Hij heeft daar steeds meer moeite mee. Hij  raakt vooral snel geïrriteerd en meldt zich ook steeds vaker ziek” (hoofd ICT  productiebedrijf).

  “ik ben 47 jaar en mag dus nog 20 jaar werken. Ik heb vakinhoudelijk een geweldige plek. Hoe blijf ik de komende 20 jaar inspiratie en uitdaging vinden? Jongere collega’s streven mij voorbij en worden manager. Daar heb ik nu wel vrede mee, maar ik wil niet zo’n grumpy  vroeger-was-alles-beter mens worden.” (technisch specialist).

  “Ik ben manager van een fusie tussen twee organisaties (> 1000 medewerkers). Ik  zoek een sparringpartner voor mezelf en voor het proces” (fusiecoördinator).

 • Organisatieadvies
  “Wij worden als managementteam geconfronteerd met een scala van veranderingen, waaronder sturing op resultaten, uniformering en digitalisering van de werkprocessen, inhoudelijke professionalisering en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hoe geven wij daar handen en voeten aan?” (afdelingshoofd rechterlijke macht).
 • “Ons ziekteverzuim is in de afgelopen drie jaar opgelopen van (2.3% naar 6.1%). Wij hebben wel ideeën hoe dit komt (de omzet staat onder druk), maar wij willen graag een gedegen onderzoek naar de oorzaken en achtergronden.” (afdelingshoofd kennisinstituut).

  “Onze organisatie moet een forse ontwikkeling doormaken. Extern moeten we een stevige positie in het maatschappelijke speelveld krijgen. We zullen een strategie moeten ontwikkelen en implementeren en ik wil voor alle medewerkers nagaan of ze op de goed plek zitten en/of in staat zijn om mee te groeien naar de nieuwe situatie.” (directeur toezichthoudend instituut).

  “Wij willen als MT een conferentie houden om onze strategie te bepalen en – als we daar de tijd voor hebben – een plan van aanpak te ontwikkelen. Kan je die conferentie leiden?” (directeur kennisinstituut).

  “Wij willen de dienstverlening van onze afdeling P&O professionaliseren. Op dit moment zijn wij nog teveel beheersmatig en controlerend bezig. Wij willen dat onze p&o adviseurs sparringpartners worden van de managers voor complexe p-dossiers, personeelsbeleid en organisatieverandering. Meer klantgericht en vraag-gestuurd werken. Dat vraagt een behoorlijke ontwikkeling van de adviesvaardigheden van de adviseurs, het afstoten van administratieve taken naar de consulenten en administratief medewerkers. Ik wil ook dat adviseurs, consulenten en administratief medewerkers een serviceteam rond de opdrachtgever gaan vormen” (hoofd HRM maatschappelijke organisatie).

 • Crisisinterventie
  “Ons managementteam valt uit elkaar. Twee leden willen niet meer met elkaar praten; ze overleggen zelfs niet meer. Dat loopt via mij. Alle pogingen om de samenwerking weer op gang te brengen, zijn  mislukt. De situatie is onhoudbaar aan het worden.” (directeur onderwijsinstelling).

 • Integriteitsonderzoek
  “Een raadslid heeft in een openbare vergadering een van onze ambtenaren beticht van intimidatie van een burger. Zou je dit willen onderzoeken?” (gemeentesecretaris).
 • © copyright Tersteeg | fotografie: Corné van den Bosch, Frans van Vuuren | webdesign RCRworks