Bert home kernactiviteiten Begeleiding individuen Begeleiding teams organisatieontwikkeling crisisinterventie integriteitsonderzoeken werkwijze opdrachtgevers opdrachten contact
kernactiviteiten werkwijze opdrachtgevers opdrachten contact home

Organisatieverandering

Organisatieverandering is een verzamelterm. Voor tal van – meestal geplande - activiteiten om een bepaald doel te realiseren.

Organisatieverandering is dus een middel om te reageren of te anticiperen op ontwikkelingen, vraagstukken of problemen:

  • veranderende markt- en/of concurrentiepositie
  • fusie, overname
  • technologische ontwikkelingen
  • verandering in wet- en/of regelgeving
  • wisseling directie/bestuur
  • personele bezetting,kwaliteit, verloop, verzuim
  • verbetering van de bedrijfsvoering

Als het doel van de verandering in uw organisatie in wezen gaat om gedragsverandering, kan ik u adviseren en begeleiden. Of het nu gaat om een verandering van het gedrag van leidinggevenden, medewerkers, afdelingen of teams.

Veranderingsproces
U wilt dat er werkelijk iets verandert in uw organisatie. Dat mensen daadwerkelijk anders gaan handelen. Dingen anders gaan doen, of andere dingen gaan doen. Of beide. Zo’n verandering is een proces, geen enkelvoudige activiteit. Een veranderingsproces vereist een goed ‘veranderplan’. Een aanpak waarvoor bovendien voldoende draagvlak (acceptatie) van betrokkenen moet zijn. Ik zie dat als ‘noodzakelijke voorwaarden’ voor succesvolle verandering. Zorgen voor deze voorwaarden is integraal onderdeel van mijn manier van werken.

© copyright Tersteeg | fotografie: Corné van den Bosch, Frans van Vuuren | webdesign RCRworks